Creative.Concept. Solution.

Creative.


Vấn đề của bạn, ý tưởng của bạn sẽ cùng chúng tôi phác hoạ ra những bước đi cụ thể.

Concept.


Định vị và kiến tạo chiến lược - phong cách khác biệt cho thương hiệu của bạn.

Solutions.


Và tạo nên những giải pháp khả thi cho Doanh nghiệp của bạn, với ý tưởng của bạn.

Services.

WHAT WE OFFER

Branding Creative

Brand of Naming | Compose of Slogan | Copywriting | Register Trademark | Register with the MIT

Product Design

Proposal-Profile- Catalogue-Brochure-Flyer-Poster-Banner-Folder-Namecard-Packaging-Label

Design & Concept

Logo Design | CIP Design | Web Design | Mobile App Design | Landingpage & Microsite Design | Content Design

Strategy & Planning

Content Strategy | Social Media Strategy | Media Planing & Buying | UX Strategy

UX & UI Deploy

Responsive Web Development | Mobile App Development | E-commerce Web Development | Microsite / Landingpage Development | UX - UI Development

Digital Marketing & PR

Social Media | Display Ads | SEO | Digital PR

How we work.

Planning 20%
Idea 40%
Sketch 55%
Design 70%
Develop 90%
Lauch 100%

About.

passion create action

Chúng tôi là những thành viên đam mê với thiết kế sáng tạo và xây dựng thương hiệu. Và chúng tôi tạo ra các dự án cho các công ty và khởi nghiệp bằng kinh nghiệm thực chiến kết hợp với xu hướng hiện đại.

Development

Responsive - Multipurpose
Để phát triển bền vững trên Internet cần những "vũ khí" đắc lực để hỗ trợ song hành, và chúng tôi sẽ giúp bạn xây dựng nên những "vũ khí" đó theo cách đặc biệt nhất.

Concept - Idea

Create - Deploy

Chúng tôi tạo nên những ý tưởng và giải pháp cho thương hiệu của bạn từ những vấn đề và khái niệm mà bạn đang trong giai đoạn chưa định hình chiến lược

Optimization

Analysis - Deployment

Dựa trên nền tảng Digital, chúng tôi phân tích và triển khai các chiến dịch marketing nhằm thúc đẩy doanh số và phủ rộng thương hiệu của bạn đến khách hàng nhanh chóng.

We are proud of what we have done.

0
Happy Clients
0
Branding
0
Project Finished
0
Running Hours
0
Coffee Cups

Latest news.

CHECK OUT SOME OF OUR THINKING