One more. Value.

Creative.


Vấn đề của bạn, ý tưởng của bạn sẽ cùng chúng tôi phác hoạ ra những bước đi cụ thể.

Concept.


Định vị và kiến tạo phong cách khác biệt cho thương hiệu của bạn.

Solutions.


Và tạo nên những giải pháp khả thi cho Doanh nghiệp của bạn, với ý tưởng của bạn.

Services.

What We DO

Branding Platform

Brand Message | Brand of Naming | Brand Guideline | Brand Color Palette | Infographic | Trademark Register

Production Design

Packaging & Label | Salekit | P.O.S.M | Marketing Kit | Brand Poster

Design & Concept

Logotype & mark | Brand Identity | Website Design | Mobile App Design | Responsive Design | Typography

Website & Application

Responsive Web Development | Mobile App Development | E-commerce Web Development | Microsite/ Landing Page | App Icon

Have a project in mind?
Let's discuss.

Let's Talk?

Let’s make something awesome togheter


  How we work.

  Planning 20%
  Idea 40%
  Sketch 55%
  Design 70%
  Develop 90%
  Lauch 100%

  About.

  passion create action

  Chúng tôi là những thành viên đam mê với thiết kế sáng tạo và xây dựng thương hiệu. Và chúng tôi tạo ra các dự án cho các công ty và khởi nghiệp bằng kinh nghiệm thực chiến kết hợp với xu hướng hiện đại.

  Development

  Concept - Idea

  Optimization

  We are proud of what we have done.

  0
  Happy Clients
  0
  Branding
  0
  Project Finished
  0
  Running Hours
  0
  Coffee Cups

  Latest news.

  CHECK OUT SOME OF OUR THINKING